Попередній захист магістерських робіт

На кафедрі соціально-реабілітаційних технологій відбувся попередній захист магістерських роботі студентів спеціальності 231 “Соціальна робота”.

  • Студенти презентували набуті теоретичні знання, продемонстрували здатність аналізувати та узагальнювати результати новітніх наукових досліджень. Всі студенти були допущені до захисту магістерських робіт.