Абітурієнту

Вартість навчання на 2020-2021 н.р.*

Денна форма навчання – 13 900 грн./рік.
Заочна форма навчання – 12 000 грн./рік.
Магістратура по спеціальності 231 “Соціальна робота” – 15 500 грн./рік.

073 Менеджмент Необхідні сертифікати ЗНО для вступу на ОС – бакалавр:

1. Українська мова і література

2. Математика

3. На вибір: Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або хімія

227 Фізична терапія, ерготерапія. Необхідні сертифікати ЗНО для вступу на ОС – бакалавр:

1. Українська мова

2. Математика

3. на вибір: Фізика або Біологія, або хімія

231 Соціальна робота. Необхідні сертифікати ЗНО для вступу на ОС – бакалавр:

1. Українська мова і література

2. Історія України

3. на вибір: Математика або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія

242 Туризм. Необхідні сертифікати ЗНО для вступу на ОС – бакалавр:

1. Українська мова і література

2. Іноземна мова

3. на вибір: Історія України або Математика, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія

Для вступу на перший курс для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампаніїДенна форма навчанняНавчання без відриву від виробництва
Вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів14 липня 2021 року16 серпня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні іспити та/або творчі конкурси, що проводить Університет “Україна”18:00 16 липня 2021 року03 вересня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання18:00 23 липня 2021 року3 вересня 2021 року
Строки проведення сесії творчих конкурсів14-23 липня 2021 року4-10 вересня 2021 року
Строки проведення Університетом “Україна” співбесід17-19 липня 2021 року4-10 вересня 2021 року
Строки проведення Університетом “Україна” вступних випробувань24-30 липня 2021 року4-10 вересня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахуванняне раніше 12:00 години 10 серпня 2021 року13 вересня 2021 року
Термін зарахування вступниківне пізніше 30 вересня 2021 рокуне раніше 20 вересня 2021 року

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр (ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)), для здобуття ступеня бакалавра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампаніїДенна форма навчанняНавчання без відриву від виробництва
Вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів14 липня 2021 року16 серпня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування або вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання18:00 23 липня 2021 року03 вересня 2021 року
Строки проведення вступних випробувань24-30 липня 2021 року4-10 вересня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступниківне раніше 12:00 10 серпня 2021 року13 вересня 2021 року
Термін зарахування вступниківне пізніше 30 вересня 2021 рокуне раніше 20 вересня 2021 року

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти для всіх спеціальностей:

Етапи вступної кампаніїДенна форма навчанняНавчання без відриву від виробництва
Вступники на основі вищої освіти
Строки прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування05-23 липня 2021 року
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування11 травня – 18:00 03 червня 2021 року
Строки прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватися довідка про завершення навчання)22-25 червня 2021 року
Єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ)30 червня 2021 року
Єдине фахове вступне випробування за спеціальністю 081 «Право» (ЄФВВ)02 липня 2021 року
Строки проведення фахових вступних випробувань для осіб пільгових категорій, які вступають на основі вступних іспитів19-30 липня 2021 року
Строки проведення фахових вступних випробувань для осіб, які вже склали єдиний вступний іспит або які вступають на основі вступних іспитів19-30 липня 2021 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступниківне пізніше 08 вересня 2021 року
Термін зарахування вступниківне пізніше 30 вересня 2021 року

Примітка 1.

1. освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра для здобуття ступеня бакалавра; 2. ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня магістра; 3. ступеня молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) для здобуття ступеня бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 10 по 19 березня та з 01 по 12 листопада 2021 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 20 по 25 березня та з 13 по 19 листопада 2021 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 29 березня та 26 листопада 2021 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 31 березня та 30 листопада 2021 року.

Примітка 2.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається з 10 по 19 березня та з 01 по 12 листопада 2021 року. Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів – з 20 по 25 березня та з 13 по 19 листопада 2021 року. Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 29 березня та 26 листопада 2021 року. Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 31 березня та 30 листопада 2021 року.

Перелік документів необхідних для вступу до Житомирського економіко- гуманітарного інституту ВНЗ “Університет “Україна”:

Для вступників, що вступають на загальних умовах

 • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
  • Копія ідентифікаційного коду.
  • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього
  • копія сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами прийому)
  • Форма №086/о «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)»
  • копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць)
  • Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
  • Дві папки швидкозшивач (картонні, без зав’язок).
  • Два конверти з марками по Україні.

Для вступників, які мають право на вступ за спеціальними умовами

 • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
  • Копія ідентифікаційного коду.
  • копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього
  • копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за іспитами під час вступу
  • Форма №086/о «Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)»
  • копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць)
  • Чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см.
  • Дві папки швидкозшивач (картонні, без зав’язок).
  • Два конверти з марками по Україні.

ЛІЦЕНЗІЮ ВИ МАЄТЕ МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕВІРИТИ НА САЙТІ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сертифікат про акредитацію: