Напрям підготовки 6.140103 «ТУРИЗМ»

Галузь знань: 1401 Сфера обслуговування
Напрям підготовки: 6.140103 «Туризм»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: Бакалавр
Кваліфікація: Бакалавр з туризму
Узагальнений об’єкт діяльності: Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – діяльність туристичних агентств, туристичних операторів. Діяльність у сфері спорту, організація відпочинку та розваг
Діючий нормативний документ: Галузевий стандарт вищої освіти України із галузі знань 1401 «Сфера обслуговування», затверджений Наказом МОН України № 1059 від 08.11.2010 року
Форми навчання: Денна
Термін підготовки бакалавра: 4 роки