Міжнародна науково-практична конференція

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ

24-25 березня 2016 року пройшла Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах”, учасниками якої стали студенти і викладачі зарубіжних та українських вищих навчальних закладів.

На конференції працювали секції:

  • Секція 1. Особливості формування життєвих стратегій молоді з функціональними обмеженнями здоров'я
  • Секція 2. Проблеми соціалізації особистості в умовах суспільної трансформації
  • Секція 3. Формування національної економіки України: стан та перспективи
  • Секція 4. Сучасні напрямки фізичної реабілітації та їх роль у відновленні здоров'я людини
  • Секція 5. Основні тенденції міжнародного туризму в контексті глобалізаційних змін
  • Секція 6. Наукові пошуки

Матеріали конференції опубліковано у збірнику, до якого увійшли 78 статей.