Кафедра "Туризму"

Історія розвитку кафедри туризму у Житомирському економіко-гуманітарному інституті бере свій відлік з 2013 року. У травні 2014 року інститут отримав ліцензію Міністерства освіти і науки України на здійснення підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм». Кафедру очолив кандидат економічних наук, доцент Дегліс Микола Васильович.

Організацію та підготовку навчального процесу на кафедрі туризму забезпечують 7 науково-педагогічних працівників, з них: 1 доктор географічних наук, 2 кандидат економічних наук, доцент, 1 кандидат історичних наук, доцент, 1 кандидат географічних наук, доцент та 2 асистента, магістри (продовжують навчання в аспірантурі).

Протягом періоду навчання студенти спеціальності вивчають дисципліни:

1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін:

 • Філософія
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Англійська мова
 • Психологія
 • Соціологія
 • Політологія
 • Основи ораторського мистецтва
 • Інвалідність і суспільство
 • Логіка
 • Етика, естетика
 • Релігієзнавство

2. Цикл дисциплін природничо-наукової (фундаментальної) підготовки:

 • Економічна теорія
 • Вища і прикладна математика
 • Інформаційні системи і технології
 • Статистика
 • Географія туризму
 • Безпека життєдіяльності
 • Екологія
 • Основи наукових досліджень
 • Фінанси та фінанси підприємства
 • Інформатика та комп’ютерна техніка

3. Цикл дисциплін загально-професійної та професійно-практичної підготовки:

 • Рекреаційні комплекси світу
 • Організація туризму
 • Основи туризмознавства
 • Організація туристичних подорожей
 • Організація екскурсійної діяльності
 • Організація анімаційної діяльності
 • Туроперейтинг
 • Організація ресторанного господарства
 • Організація готельного господарства
 • Правознавство
 • Правове регулювання туристичної діяльності
 • Маркетинг
 • Менеджмент
 • Облік і аудит
 • Економіка підприємства
 • Німецька мова
 • Гідрологія і водний туризм
 • Діяльність самодіяльної туристської організації
 • Економіка і ціноутворення в туризмі
 • Туристичне краєзнавство
 • Спортивний туризм
 • Міжнародний туристичний бізнес
 • Моніторинг навколишнього середовища
 • Інфраструктура туризму
 • Аналіз діяльності підприємств туризму
 • Ландшафтна екологія

4. Спеціалізовані курси:

 • Основи заповідної справи
 • Санітарія ті гігієна
 • Безпека туризму
 • Етнографія та фольклористика
 • Організація краєзнавчої діяльності
 • Народне мистецтво
 • Організація проведення народних свят
 • Організація сільського туризму

Бакалаври з туризму можуть працювати

у сфері внутрішнього міжнародного туризму на посаді директора, топ-менеджера, бути організаторами туризму з напрямів пізнавального, лікувального, спортивного (кінного, пішохідного, водного, велосипедного), екологічного і зеленого туризму, аніматорами, гідами-екскурсоводами, працівниками рецепшн та гест-рілейшн, трансферменами, спеціалістами з екстремального, гірськолижного та інших видів туризму, маркетологами та керівниками маркетингових відділів туристичних фірм (туроператорів та турагенцій), керівниками рекламних служб і відділів в рамках туристичних фірм, керівниками різноманітних відділів туристичного комплексу, тощо.

Випускники можуть обіймати такі первинні посади:

 • Фахівець з туристичного обслуговування
 • Організатор подорожей (екскурсій)
 • Екскурсовод
 • Фахівець із організації дозвілля
 • Фахівець з розвитку сільського туризму
 • Фахівець із конференц-сервісу
 • Фахівець із спеціалізованого обслуговування
 • Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)
 • Фахівець із туристичної безпеки
 • Інструктор-методист з туризму
 • Інші технічні фахівці в галузі управління
 • Інспектор з туризму

Серед напрямів застосування професійних знань, які здобувають майбутні фахівці з туризму, можна назвати такі: організаційна та управлінська, аналітична, консультативна, педагогічна, сертифікаційна та ліцензійна роботи тощо.

Під час навчання студенти проходять навчальну, виробничу практики та виробничу практику за фахом. Інститутом укладено більше п’ятнадцяти договорів про спільну діяльність із провідними туристичними агентствами, готельними, ресторанними та розважальними комплексами міста Житомира, Житомирської області та іншими регіонами України. При кафедрі працює студентське наукове об’єднання «Турист-краєзнавець». Для організації навчального процесу в інституті обладнано дві лабораторії комп’ютерної техніки. Для кожної спеціальності обладнані спеціалізовані кабінети-лабораторії, зокрема, для напряму підготовки «Туризм» обладнано кабінет Туристичного країнознавства.

При підготовці фахівців особлива увага приділяється вивченню основ організації туризму, готельного і ресторанного господарства, правового регулювання туристичної діяльності, маркетингу, менеджменту, економіки, а також світової культури, краєзнавства, країнознавства тощо. Безперечно, фахівець із туризму не може обійтися без знання кількох іноземних мов (щонайменше двох).

Особисті якості, якими володіє фахівець у галузі туризму: позитивне сприйняття оточуючого світу, внутрішня культура, комунікабельність, наполегливість, урівноваженість, стресостійкість, дисциплінованість, ерудованість, орієнтованість на результат. Він повинен бути активним, допитливим, відкритим до нової інформації, мати гарну пам'ять. Варто зазначити, що в роботі спеціаліста з туризму важливими є ораторські здібності та вміння слухати. Далеко не завжди люди приходять до туристичної агенції з готовою відповіддю на питання: куди поїхати відпочити? Спеціаліст має бути спостережливим, приділяти належну увагу кожному відвідувачу, щоб «прочитати» його мрії і сподівання та безпомилково прив’язати їх до конкретної точки на карті світу.