Кафедра "Фізичної реабілітації"

У 2000 році в Житомирському економіко-гуманітарному інституті розпочалась підготовка фахівців із спеціальності «Фізична реабілітація». Кафедра фізичної реабілітації є самостійною кафедрою з 1999 року, з цього ж року вона є випускною кафедрою. Кафедру очолює кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Бардашевський Юрій Валерійович.

Організацію та підготовку навчального процесу на кафедрі фізичної реабілітації забезпечують 8 науково-педагогічних працівників, з них: 1 професор, майстер спорту, 1 кандидат медичних наук, доцент, 1 кандидат біологічних наук, доцент, 2 кандидати наук з фізичного виховання та спорту, 2 старших викладачі та 1 асистент, магістр (продовжує навчання в аспірантурі).

Протягом періоду навчання студенти спеціальності вивчають дисципліни:

1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін:

 • Філософія
 • Історія України
 • Історія української культури
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Англійська мова
 • Психологія
 • Соціологія
 • Політологія
 • Основи економічної теорії
 • Основи ораторського мистецтва
 • Інвалідність і суспільство
 • Німецька мова
 • Логіка
 • Етика, естетика
 • Релігієзнавство

2. Цикл дисциплін природничо-наукової (фундаментальної) підготовки:

 • Біологія
 • Анатомія людини
 • Біохімія
 • Фізіологія людини
 • Гігієна
 • Екологія
 • Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики
 • Вікова анатомія та фізіологія
 • Безпека життєдіяльності
 • Гістологія
 • Основи медичних знань
 • Основи соціальної реабілітації
 • Організація діяльності реабілітаційних закладів

3. Цикл дисциплін загально-професійної та професійно-практичної підготовки:

 • Вступ до спеціальності.
 • Загальна теорія здоров’я.
 • Основи здорового способу життя.
 • Теорія і методика фізичного виховання.
 • Педагогіка.
 • Психологія.
 • Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування (за професійним спрямуванням).
 • Основи науково-дослідної роботи.
 • Долікарська медична допомога у невідкладних станах.
 • Основи охорони праці.
 • Професійна майстерність (за професійним спрямуванням).
 • Основи фізичної реабілітації.
 • Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності.
 • Методика навчання основ здоров’я.
 • Масаж загальний і самомасаж.
 • Основи раціонального харчування.
 • Види оздоровчо-рекреаційної рухової активності.
 • Діагностика і моніторинг стану здоров’я.
 • Психологія здоров’я та здорового способу життя.
 • Спортивна медицина.
 • Психологія здоров'я.
 • Фізкультурно-спортивні споруди.
 • Організація та методика масової фізкультури.
 • Масаж реабілітаційний.
 • Технічні засоби та методи фізичної реабілітації.
 • Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів.
 • Фізична реабілітація при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарату.
 • Фізична реабілітація при захворюваннях та травмах нервової системи.
 • Оздоровчий туризм та орієнтування.
 • Гімнастика та методика її викладання.
 • Спортивні, рухливі й рекреаційні ігри та методика їх викладання.
 • Легка атлетика та методика її викладання.
 • Плавання та методика його викладання.
 • Функціональна діагностика.
 • Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях.
 • Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи.

Бакалавр зі здоров’я людини може обіймати посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань Національного класифікатора України «Класифікатор професій ДК 003:2010». Зокрема, за професійними спрямуванням «Фізична реабілітація»:

 • Фахівець з фізичної реабілітації;
 • Асистент вчителя-реабілітолога;
 • Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами;
 • Асистент педагога-валеолога;
 • Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму);
 • Менеджер (управитель) з громадської охорони здоров'я;
 • Інструктор із санітарної освіти;
 • Масажист;
 • Масажист спортивний;
 • Інструктор з фізкультури;
 • Інструктор-методист з виробничої гімнастики;
 • Інструктор-методист з фізичної культури та спорту;
 • Інструктор-методист спортивної школи;
 • Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу).

Базами для практичних занять є провідні лікувально-профілактичні установи та реабілітаційні центри міста Житомира та області. Процес підготовки спирається на передовий світовий досвід науково-доказової медицини. Основні місцями працевлаштування є санаторії, профілакторії, дошкільні та шкільні заклади освіти, фітнес-центри, реабілітаційні центри, інваспорт, спортивні клуби, спортивно-оздоровчі табори. Окрім того, при кафедрі функціонує студентське наукове товариство «Юний фізреабілітолог». Також для організації навчального процесу напряму підготовки «Здоров'я людини» інститутом обладнаний кабінет фізичної реабілітації.

Під час навчання студенти спеціальності оволодівають навичками здійснення прогнозування стану індивідуального та громадського здоров'я, розроблення та обґрунтування напрямів залучення населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності, здатності до програмування занять з фізичної реабілітації, визначення перспективних шляхів використання засобів фізичної реабілітації, здійснення проектування навчального процесу з основ здоров'я в загальноосвітніх навчальних закладах, використання основних засобів і методів фізичної реабілітації, виконання класичного та спортивного масажу, надання долікарської допомоги в загрозливих для життя станах, проведення занять з фізичного виховання в дошкільних та шкільних закладах освіти, управління роботою організацій з фітнесу, рекреації та фізичної реабілітації, здійснення наукових досліджень з проблематики професійного спрямування.

Фахівець зі здоров’я людини із спеціалізацією по фізичній реабілітації буде виконувати професійні обов’язки в реабілітаційних центрах, медичних, освітніх, санаторно-курортних закладах. Отримавши необхідну освіту, висококваліфікований фахівець зі здоров’я людини із спеціалізацією по фізичній реабілітації зможе:

 • засобами фізичної реабілітації здійснювати заходи з прискорення видужання хворого, збереження та підтримання хворого організму у якнайкращому функціональному стані; попередження ускладнень, які можуть бути викликані як основним захворюванням, так і вимушеною тривалою гіподинамією;
 • проводити обстеження, визначати функціональні і резервні можливості організму, виявляти відхилення від норми і розробляти систему відновлення втрачених чи знижених функцій;
 • розробляти програму фізичної реабілітації, індивідуальну програму реабілітації та реабілітаційний маршрут хворого протягом дня та курсу реабілітації в стаціонарі, поліклініці, в санаторії, в домашніх умовах;
 • проводити просвітню роботу серед хворих в межах поліклініки щодо застосування фізичних вправ в лікуванні і профілактиці рецидивів захворювання, запрошувати на лекції відповідних фахівців, випускати санітарні бюлетені, демонструвати навчальні фільми тощо;
 • для збереження здоров’я і підвищення функціональних можливостей дітей шкільного віку регулярно обстежувати їх з метою визначення функціональних можливостей;
 • консультувати хворих і їх родичів щодо виявлених функціональних порушень, шляхів досягнення особами з обмеженими фізичними можливостями максимальної незалежності в самообслуговуванні, залучення їх до планування і проведення реабілітаційних програм, проведення занять з працетерапії з метою максимально можливого відновлення здатності до участі у виробничому процесі на підприємстві в спеціально створених умовах, вдома;
 • разом з тренером контролювати дозування навантаження у дітей, регулярно проводити лікарсько-педагогічні спостереження під час тренувань, розробляти заходи з профілактики травматизму, мікротравматизації, пере тренованості.

Фахівці цього профілю потрібні для реалізації Державної програми розвитку фізичної культури і спорту щодо підготовки для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх ланках виробничо-соціальної інфраструктури, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи людей з особливими потребами та інвалідів.

Професія фахівця з фізичної реабілітації в Україні є порівняно новою галуззю професійної діяльності, що знаходиться на етапі становлення. На сьогоднішній день фізична реабілітація посідає чільне місце в суспільстві і використовується як відновлювальний та профілактичний засіб з метою комплексного відновлення фізичного здоров’я і працездатності хворих та інвалідів, основною формою їх застосування є система спеціальних вправ, психологічне відновлення та природні фактори.