Кафедра "Соціальної роботи"

У 2000 році в Житомирському економіко-гуманітарному інституті розпочалась підготовка фахівців із спеціальності «Соціальна робота». Кафедра соціальної роботи є самостійною кафедрою з 2000 року, з цього ж року вона є випускною кафедрою спеціальності «Соціальна робота». З 2010 року кафедру очолює доктор соціологічних наук, доцент Чернецький Юрій Олександрович.

Організацію та підготовку навчального процесу на кафедрі соціальної роботи забезпечують 8 науково-педагогічних працівників, з них: 1 доктор соціологічних наук, 1 доктор педагогічних наук, 3 кандидати педагогічних наук, доценти, 1 кандидат соціологічних наук та 2 асистенти.

Перелік дисциплін, які закріплені за кафедрою соціальної роботи:

1. Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»:

 • Медико-соціальні основи здоров'я
 • Основи соціоекології
 • Вікова фізіологія
 • Методи та організація соціальних досліджень
 • Вікова психологія
 • Конфліктологія
 • Біологічні і медико-соціальні основи здоров'я
 • Соціологія молоді
 • Соціологія сім'ї
 • Соціологія громадської думки
 • Соціологія особистості
 • Інформаційні системи та технології у соціальній роботі
 • Педагогіка
 • Соціальна педагогіка
 • Вікова та педагогічна психологія
 • Превентивна та реабілітаційна педагогіка
 • Психологія
 • Психологія спілкування
 • Практична психологія в системі соціальної роботи
 • Практикум психологічної готовності до професійної діяльності
 • Вступ до спеціальності
 • Історія та теорія соціальної роботи
 • Деонтологія
 • Соціальна політика в Україні
 • Соціологія девіантної поведінки
 • Соціальне інспектування
 • Основи реабілітології
 • Технології соціальної роботи
 • Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах
 • Менеджмент соціального забезпечення
 • Організаційно-кадрова робота в системі соціального захисту
 • Правове регулювання соціальних конфліктів
 • Соціальна психологія
 • Автоматизоване робоче місце соціального працівника
 • Рекламно-інформаційні технології та інноваційні методики в соціальній роботі
 • Спеціалізовані служби в соціальній сфері
 • Основи психодіагностики та психологічної консультації
 • Пенітенціарна педагогіка та психологія
 • Принцип активізації в соціальній роботі
 • Практична професійна етика соціальної роботи
 • Адресні допомоги
 • Основи державного соціального страхування
 • Патопсихологія
 • Онтопсихологія
 • Соціальна робота з молоддю
 • Соціально-правова робота з інвалідами
 • Соціальна робота у сфері зайнятості населення
 • Соціальна робота з людьми похилого віку
 • Соціальна робота з групами ризику
 • Телефонне консультування
 • Організація соціально-психологічних тренінгів
 • Організація культурно-дозвільневої роботи
 • Соціально-педагогічний патронаж
 • Соціальне управління

2. Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»:

 • Інтелектуальна власність
 • Соціально-політичні зміни у сучасному суспільстві
 • Філософія соціальної роботи
 • Педагогіка та психологія вищої школи
 • Основи управлінського консультування
 • Соціальна психологія
 • Соціальний діалог
 • Сучасні моделі та технології соціальної роботи
 • Менеджмент соціальної сфери
 • Профілактика професійного вигорання у соціальній роботі
 • Європейські стандарти соціальної роботи
 • Методика викладання соціальної роботи
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Здоров'я та благополуччя у сучасних соціальних теоріях
 • Паблік рилейшинз у соціальній роботі
 • Нетрадиційні моделі соціальної роботи
 • Етнополітичні процеси у сучасній Україні
 • Соціальний менеджмент
 • Інтернет-ресурси у соціальній роботі
 • Психологія та соціологія інвалідності
 • Біологічна адаптивність і соціальна адаптованість людини

Соціальний працівник за фахом має виконувати різні види професійної діяльності:

 • фахівець у галузі соціального захисту населення, фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування;
 • фахівець із соціальної роботи державної служби зайнятості; підрозділів органів виконавчої влади у справах сім’ї та молоді, соціального захисту населення, пенсійного фонду України;
 • фахівець із роботи у будинках-інтернатах для одиноких престарілих людей; соціальних будинках-інтернатах;
 • фахівець центру професійної орієнтації молоді;
 • консультант психолого-медико-педагогічної консультації;
 • фахівець у підрозділах галузі освіти.

Соціальний працівник-магістр:

 • фахівець у галузі соціального захисту обласного, міського, районного відділу соціального захисту населення;
 • фахівець у галузі ринку праці державної служби зайнятості;
 • викладач вищої школи, викладач середнього навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу;
 • старший науковий співробітник наукового відділу, науковий співробітник лабораторії наукових досліджень;
 • науковий співробітник відділу чи управління соціального захисту населення.

На кафедрі соціальної роботи працюють студентські наукові формування: студентська соціальна служба; соціологічна лабораторія. Для організації всіх необхідних умов в інституті обладнаний кабінет соціологічної лабораторії, а також тренінг-зала.

Оскільки навчально – науковий процес орієнтований на практичну діяльність, викладачі кафедри співпрацюють з багатьма організаціями м. Житомира. Серед них: психодіагностичний центр м. Житомира; міський центр зайнятості; обласне управління соціального захисту населення; міські загальноосвітні школи, гімназії, ліцеї; територіальний центр соціально – психологічної допомоги сім’ям і дітям; Житомирський обласний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді; молодіжний кризовий центр; реабілітаційний центр для наркозалежних м. Житомира; дитячий обласний притулок для неповнолітніх; школа – інтернат № 4 м. Житомира для дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та опіки; соціальний гуртожиток, для молоді, що закінчила навчання в інтернатах та не має власного житла і батьківської опіки.

Пріоритети кафедри соціальної роботи полягають у наступному: висока якість теоретичного навчання; забезпечення максимальних можливостей для практичної підготовки; підтримка ініціатив та відповідальності студентів. Студентам надається можливість реалізувати професійні інтереси шляхом участі у волонтерській діяльності (робота з дітьми, підлітками, людьми похилого віку, особами з обмеженими можливостями та ін.), розробки і впровадження власних соціальних проектів. Важливого значення надається й реалізації особистісних інтересів студентів.

З метою вивчення потреб та інтересів студентів систематично проводяться соцiологiчнi опитування майбутніх соціальних працівників. Студенти спеціальності «Соціальна робота» беруть активну участь в інститутському житті (студентські спартакіади, розважальні конкурси, культурно-мистецькі акції, флеш-моби), організовують чисельні загальноінститутські виховні та розважальні заходи.