Ми переїхали!!!! Адреса: вул. Вільський Шлях, 18. За детальною інформацією звертайтесь за тел. 0503172270


Кафедра соціально-реабілітаційних технологій

Кафедра соціально-реабілітаційних технологій є випусковою кафедрою для спеціальностей 231 «Соціальна робота» та 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Кафедра була створена у 2018 році шляхом злиття кафедри соціальної роботи та кафедри фізичної реабілітації. Очолює кафедру доктор філософії за среціальністю "Соціологія", доцент Артеменко Анна Броніславівна.

Склад кафедри соціально-реабілітаційних технологій:Артеменко Анна Броніславівна

Завідувач кафедри, доктор філософії, доцент
Бородіна Оксана Сергіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент
Кузьменко Віктор Йосипович

Кандидат педагогічних наук, доцент
Гусаревич Олександр Валентинович

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент>

Бардашевський Юрій Валерійович

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент
Савенко Олександр Валерійович

Асистент
Блідун Михайло Іванович

Асистент
Підготовка фахівців зі спеціальності 231 «Соціальна робота»

Соціальна робота невідривна від суспільства і спрямована на усі його проблемні прошарки. Тому необхідність у соціальній роботі існуватиме доки існує суспільство, навіть за найвищого його розквіту, не кажучи вже за суспільство у кризовій ситуації. Соціальний працівник взаємодіє з великою кількістю джерел інформації, причому не якоїсь конкретної однієї галузі, а багатьох: отримує юридичну інформацію, економічну, медичну, соціальну, педагогічну. Соціальний працівник мусить володіти фаховими знаннями з психології, соціології, психіатрії, знати законодавство, правові аспекти соціального захисту, теорії та методи соціальної роботи, наявні ресурси та методи їх використання; уміти спілкуватися та надавати інформацію, оцінювати потреби та представляти інтереси людини, підвищувати її можливості та сприяти розвиткові, створювати «мережу допомоги» та керувати процесом допомоги. Таким чином, значно розширюється кругозір, чи, навіть, збільшується простір існування особи.

Протягом періоду навчання на освітньому ступені бакалавра студенти спеціальності вивчають наступні дисципліни:

1. Цикл загальної підготовки

1.1. Обов'язкові компоненти освітньої програми: Україна в контексті світового розвитку. Українська мова (за професійним спрямуванням). Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Фізичне виховання. Екологія та екологічна етика. Інформаційні технології. Основи наукових досліджень. Філософія. Інвалідність і суспільство. Деонтологія. Соціологія. Психологія. Менеджмент. Педагогіка та психологія спілкування. Психологія особистості.

1.2 Вибіркові компоненти освітньої програми: Дисципліни вільного вибору студентів із загальноуніверситетського переліку.

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Обов'язкові компоненти освітньої програми: Охорона праці в галузі. Інтернет-супровід у професійній діяльності. Вступ до спеціальності. Основи теорії соціальної роботи. Історія соціальної роботи. Педагогіка. Загальна педагогіка. Соціальна педагогіка. Ведення професійної документації. Методи соціальної роботи і система організацій соціальної сфери. Методи соціальної роботи. Системи організацій соціальної сфери. Педагогічна майстерність. Психологія соціальної роботи. Менеджмент соціальної роботи. Практикум соціальної роботи. Теорія і практика соціальної роботи. Соціально-педагогічна робота з дітьми з особливими потребами. Соціальна робота з людьми похилого віку. Теорії соціальної роботи. Консультування у соціальній роботі. Соціальна робота з сім'єю, дітьми та молоддю. Стратегії викладання в інклюзивному навчальному закладі.

2.2. Вибіркові компоненти освітньої програми: Культура ділового спілкування. Формування професійного мислення. Конфесійна підтримка у соціальній роботі. Соціальне забезпечення різних верств населення. Соціальна інтеграція і соціальна інклюзія. Прикладна соціологія. Прикладні технології соціальної роботи (соціальне проектування). Конфліктологія. Основи інклюзивної освіти. Методологія та організація соціальних досліджень. Психодіагностика. Спеціальна педагогіка і спеціальна психологія. Соціальний бізнес та інновації у соціальній діяльності. Теорія і практика психологічного тренінгу. Соціальний капітал і соціальна активність особистості. Соціальна робота на підприємстві. Самокерована соціальна робота. Персонологія. Основи красномовства. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах. Система соціального захисту в Україні. Соціальна робота з людьми з особливими потребами. Соціальне партнерство. Соціальна реабілітація. Спеціалізовані соціальні служби. Історія та теорія соціології. Основи реабілітології. Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі.

Протягом періоду навчання на освітньому ступені магістра студенти спеціальності вивчають наступні дисципліни:

1. Цикл загальної підготовки

1.1. Обов'язкові компоненти освітньої програми: Дидактика вищої школи. Соціально-політичні зміни у сучасному суспільстві. Деонтологічні основи інклюзивної освіти.

1.2. Вибіркові компоненти освітньої програми: Дисципліни вільного вибору студентів із загальноуніверситетського переліку.

2. Цикл професійної підготовки.

2.1. Обов'язкові компоненти освітньої програми: Методологія та організація наукових досліджень. Здоров'я та благополуччя у сучасних соціальних теоріях. Менеджмент наукової інформації. Методика викладання соціальної роботи. Теоретичні моделі і технології соціальної роботи. Менеджмент соціальних програм і проектів. Соціальна робота у сфері інклюзивної освіти.

2.2. Вибіркові компоненти освітньої програми: Міжкультурна комунікація у соціальній роботі. Якісні і кількісні методи наукових досліджень. Психологія та соціологія інвалідності. Соціальне конструювання здорової старості. Моделювання процесів професійної реабілітації. Соціальна справедливість в інклюзивному середовищі. Порівняльна політика соціального забезпечення. Етнополітичні процеси у соціальній роботі. Соціальна інклюзія. Філософія соціальної роботи. Соціальна екологія і соціальне здоров'я. Експертиза соціальних проектів. Розвиток життєвого потенціалу. Оцінка якості діяльності соціальних служб. Соціальний працівник за фахом має виконувати різні види професійної діяльності: фахівець у галузі соціального захисту населення, фахівець-організатор соціально-побутового обслуговування; фахівець із соціальної роботи державної служби зайнятості; підрозділів органів виконавчої влади у справах сім’ї та молоді, соціального захисту населення, пенсійного фонду України; фахівець із роботи у будинках-інтернатах для одиноких престарілих людей; соціальних будинках-інтернатах; фахівець центру професійної орієнтації молоді; консультант психолого-медико-педагогічної консультації; фахівець у підрозділах галузі освіти. Соціальний працівник-магістр: фахівець у галузі соціального захисту обласного, міського, районного департаменту соціального захисту населення; фахівець у галузі ринку праці державної служби зайнятості; викладач вищої школи, викладач середнього навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу; старший науковий співробітник наукового відділу, науковий співробітник лабораторії наукових досліджень; науковий співробітник відділу чи управління соціального захисту населення. В межах спеціальності працюють студентські наукові формування: студентська соціальна служба; соціологічна лабораторія. Для організації всіх необхідних умов в інституті обладнаний кабінет соціологічної лабораторії, а також тренінг-зала. Оскільки освітньо – науковий процес орієнтований на практичну діяльність, викладачі спеціальності співпрацюють з багатьма організаціями м. Житомира. Серед них: психодіагностичний центр м. Житомира; міський центр зайнятості; обласний департамент праці та соціального захисту населення; міські загальноосвітні школи, гімназії, ліцеї; територіальний центр соціально – психологічної допомоги сім’ям і дітям; Житомирський обласний центр соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді; молодіжний кризовий центр; реабілітаційний центр для наркозалежних м. Житомира; дитячий обласний притулок для неповнолітніх; школа – інтернат № 4 м. Житомира для дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та опіки; соціальний гуртожиток, для молоді, що закінчила навчання в інтернатах та не має власного житла і батьківської опіки. Пріоритети спеціальності соціальної роботи полягають у наступному: висока якість теоретичного навчання; забезпечення максимальних можливостей для практичної підготовки; підтримка ініціатив та відповідальності студентів. Студентам надається можливість реалізувати професійні інтереси шляхом участі у волонтерській діяльності (робота з дітьми, підлітками, людьми похилого віку, особами з обмеженими можливостями та ін.), розробки і впровадження власних соціальних проектів. Важливого значення надається й реалізації особистісних інтересів студентів. З метою вивчення потреб та інтересів студентів систематично проводяться соцiологiчнi опитування майбутніх соціальних працівників. Студенти спеціальності «Соціальна робота» беруть активну участь в інститутському житті (студентські спартакіади, розважальні конкурси, культурно-мистецькі акції, флеш-моби), організовують чисельні загальноінститутські виховні та розважальні заходи.

Підготовка фахівців зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

В епоху глобального зниження рівня здоров’я населення України зростає необхідність відродження природних підходів до вирішення проблем здоров’я, зростання попиту на фізично-реабілітаційні послуги зумовлюють потребу у кваліфікованих фахівцях, здатних розробляти й застосовувати новітні комплексні оздоровчо-реабілітаційні технології для відновлення, зміцнення та збереження здоров’я різних соціально-демографічних груп населення. Термін «Фізична реабілітація/терапія», який дедалі ширше вживають у побутовій та професійній мові підкреслює неоднозначність та популярність даного напрямку цілої системи заходів. Мета фізичної реабілітації/терапії - відновлювати, компенсувати та розвивати нові фізичні, психологічні, соціальні та інші вміння і навички людини, які б дозволяли їй брати активну участь у житті суспільства, беручи до уваги зміну власного оточення та довкілля. Ерготерапія – це клієнтоцентрична професія у сфері охорони здоров’я, спрямована на покращення здоров’я й добробуту людини через її залучення до активної життєдіяльності. Ерготерапевти працюють над покращенням функціональних можливостей клієнтів, адаптують діяльність та середовище для виконання бажаних або потрібних клієнту занять. Ерготерапія спрямована на відновлювальну діяльність хворого в повсякденному житті, тоді як фізична терапія – на функціональне відновлення хворих. Отже, актуальним питанням сьогодення є професійна підготовка фахівців із «фізичної терапії» та «ерготерапії» в Україні й збагачення педагогічного досвіду підготовки бакалаврів на прикладі зарубіжних країн.

Протягом періоду навчання студенти спеціальності вивчають наступні дисципліни:

1. Цикл загальної підготовки

1.1. Обов'язкові компоненти освітньої програми: Україна в контексті світового розвитку. Українська мова (за професійним спрямуванням). Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Філософія. Фізичне виховання. Екологія та екологічна етика. Інформаційні технології. Основи наукових досліджень. Інвалідність та суспільство. Анатомія людини. Фізіологія людини. Біохімія. Педагогіка. Гігієна. Правознавство. Біологія з основами генетики. Психологія. Соціологія.

1.2. Вибіркові компоненти освітньої програми: Дисципліни вільного вибору студентів із загальноуніверситетського переліку

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Обов'язкові компоненти освітньої програми: Охорона праці в галузі. Інформаційні технології в галузі (Правові інформаційні системи). Вступ до спеціальності. Теорія та методика фізичного виховання. Основи догляду за хворими та інвалідами. Курортологія. Масаж загальний та самомасаж. Технічні засоби у фізичній терапії та ерготерапія. Масаж лікувальний. Організація діяльності лікувально-реабілітаційних закладів. Долікарська медична допомога у невідкладних станах. Методи дослідження у фізичній терапії та ерготерапія. Основи здоров’я та здорового способу життя. Професійна майстерність. Фізіологія рухової активності. Основи раціонального та оздоровчого харчування. Основи менеджменту та маркетингу у фізичній терапії та ерготерапія. Фітотерапія. Основи загальної та клінічної патології. Основи фізичної терапії та ерготерапія. Вікова анатомія та фізіологія. Біомеханіка. Психологія спілкування. Лікувальна фізична культура.

2.2. Вибіркові компоненти освітньої програми: Спортивна медицина. Фізична терапія при захворюваннях внутрішніх органів. Фізична терапія при захворюваннях серцево-судинної системи. Фізична терапія при захворюваннях дихальної системи. Фізична терапія при захворюваннях травної системи. Фізична терапія при хірургічних захворюваннях. Фізична терапія при захворювання опорно-рухового апарату. Фізична терапія при захворюваннях нервової системи. Теорія, технологія та види оздоровчо-рекреаційної рухової активності. Ерготерапія при захворюваннях внутрішніх органів. Ерготерапія при захворюваннях серцево-судинної системи. Ерготерапія при захворюваннях дихальної системи. Ерготерапія при захворюваннях травної системи. Ерготерапія при хірургічних захворюваннях. Ерготерапія при захворюваннях опорно-рухового апарату. Ерготерапія при захворюваннях нервової системи. Бакалавр з фізичної терапії, ерготерапії може обіймати наступні первинні посади: асистент фізичного терапевта; асистент ерготерапевта; масажист; масажист спортивний. Базами для практичних занять є провідні лікувально-профілактичні установи та реабілітаційні центри міста Житомира та області. Процес підготовки спирається на передовий світовий досвід науково-доказової медицини. Основні місцями працевлаштування є санаторії, профілакторії, дошкільні та шкільні заклади освіти, фітнес-центри, реабілітаційні центри, інваспорт, спортивні клуби, спортивно-оздоровчі табори. Окрім того, при спеціальності функціонує студентське наукове товариство «Юний фізреабілітолог». Також для організації освітнього процесу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» інститутом обладнаний кабінет фізичної реабілітації. Під час навчання студенти спеціальності оволодівають навичками здійснення прогнозування стану індивідуального та громадського здоров'я, розроблення та обґрунтування напрямів залучення населення до оздоровчо-рекреаційної рухової активності, здатності до програмування занять з фізичної реабілітації, визначення перспективних шляхів використання засобів фізичної реабілітації, здійснення проектування освітнього процесу з основ здоров'я в загальноосвітніх навчальних закладах, використання основних засобів і методів фізичної реабілітації, виконання класичного та спортивного масажу, надання долікарської допомоги в загрозливих для життя станах, проведення занять з фізичного виховання в дошкільних та шкільних закладах освіти, управління роботою організацій з фітнесу, рекреації та фізичної реабілітації, здійснення наукових досліджень з проблематики професійного спрямування. Фахівець з фізичної терапії, ерготерапії буде виконувати професійні обов’язки в реабілітаційних центрах, медичних, освітніх, санаторно-курортних закладах. Отримавши необхідну освіту, висококваліфікований фахівець з фізичної терапії, ерготерапії зможе:

-засобами фізичної реабілітації здійснювати заходи з прискорення видужання хворого, збереження та підтримання хворого організму у якнайкращому функціональному стані; попередження ускладнень, які можуть бути викликані як основним захворюванням, так і вимушеною тривалою гіподинамією;

-проводити обстеження, визначати функціональні і резервні можливості організму, виявляти відхилення від норми і розробляти систему відновлення втрачених чи знижених функцій;

-розробляти програму фізичної реабілітації, індивідуальну програму реабілітації та реабілітаційний маршрут хворого протягом дня та курсу реабілітації в стаціонарі, поліклініці, в санаторії, в домашніх умовах;

-проводити просвітню роботу серед хворих в межах поліклініки щодо застосування фізичних вправ в лікуванні і профілактиці рецидивів захворювання, запрошувати на лекції відповідних фахівців, випускати санітарні бюлетені, демонструвати навчальні фільми тощо;

-для збереження здоров’я і підвищення функціональних можливостей дітей шкільного віку регулярно обстежувати їх з метою визначення функціональних можливостей;

-консультувати хворих і їх родичів щодо виявлених функціональних порушень, шляхів досягнення особами з обмеженими фізичними можливостями максимальної незалежності в самообслуговуванні, залучення їх до планування і проведення реабілітаційних програм, проведення занять з працетерапії з метою максимально можливого відновлення здатності до участі у виробничому процесі на підприємстві в спеціально створених умовах, вдома;

-разом з тренером контролювати дозування навантаження у дітей, регулярно проводити лікарсько-педагогічні спостереження під час тренувань, розробляти заходи з профілактики травматизму, мікротравматизації, пере тренованості.

Професія фахівця з фізичної реабілітації в Україні є порівняно новою галуззю професійної діяльності, що знаходиться на етапі становлення. На сьогоднішній день фізична реабілітація посідає чільне місце в суспільстві і використовується як відновлювальний та профілактичний засіб з метою комплексного відновлення фізичного здоров’я і працездатності хворих та інвалідів, основною формою їх застосування є система спеціальних вправ, психологічне відновлення та природні фактори.